За нас Клиентът е изключителен и специален,
и подходът към него – индивидуален и уникален!

Ателиета за химическо чистене „Еколин” изграждат своята идентичност, не на основата на запазена марка като концепция, а създават своето име като институция и знак за качество чрез осигуряване на качествен индивидуален подход към всеки клиент.

Нашата задача е:
Постигане на високо качество на услугата!
Нашата цел е:
Доволни клиенти, получили доза увереност
и самочувствие, с безупречен външен вид!

Ателиетата разполагат с модерно оборудвана база, съвременна техника и широка гама от консумативи и химикали за почистване на различни видове петна и замърсявания, антистатици, омекотители и ензимни препарати за деликатни тъкани. Технологичният процес дава възможност за качествено и бързо изпълнение на услугите при спазване на еко нормите и европейските стандартите за безвредни и опазващи здравето на хората влагани материали. Готовата продукция е с гарантирани параметри и качество на обработка.

Разчитаме изцяло на младия екип от специалисти, които с желание и амбиция прилагат нови технологии, използват традиционни и нестандартни решения за решаването на проблемните случаи, търсят най-подходящите методи и препарати за постигане на отлични резултати при новите материи и тъкани, отнасят се с изключителна грижовност и внимание към облеклата, текстилните и кожени изделия. Служителите са изцяло отдадени към постоянно усъвършенстване и обновяване на системите, за да осигурят най-доброто качество и сервиз.

Тези обективни предпоставки, в комбинация с редовните и постоянни проверки и прегледи на приетите изделия по време на целия период на обработка – от първоначалната инспекция до крайния заключителен етап на финиширане – ни дават квалификация за фирма на високо качествено ниво.